Tjenester

Hva vi gjør

Selskapet produserer produkter som møter kundens behov, og leverer enkeltkomponenter av løvtre og bartre.

Shanks

Sagflis

Paletter

Brensel

Treplanker

Produksjon av pellets og briketter

Vil du jobbe med oss?

Legg igjen en beskjed